Odstúpenie od zmluvy

Podmienky pre odstúpenie od zmluvy sú súčasťou Obchodných podmienok, ktoré odporúčame preštudovať.

Pre zjednodušenie odstúpenie od zmluvy odporúčame použiť tento formulár (PDF).